Home / Romanian / Biblia Cornilescu / Web / Zaharia

 

Zaharia, Chapter 2

2:1 Am ridicat ochii şi m-am uitat, şi iată că era un om care ţinea în mână o funie de măsurat.
2:2 L-am întrebat: Unde te duci? Şi el mi-a zis: Mă duc să măsor Ierusalimul, ca să văd ce lăţime şi ce lungime are.
2:3 Şi îngerul, care vorbea cu mine, a înaintat, şi un alt înger i-a ieşit înainte.
2:4 El i-a zis: Aleargă de vorbeşte tânărului acestuia, şi spune-i: Ierusalimul va fi o cetate deschisă, din pricina mulţimii oamenilor şi vitelor care vor fi în mijlocul lui;
2:5 Eu Însumi zice Domnul voi fi un zid de foc de jur împrejurul lui, şi voi fi slava lui în mijlocul lui!
2:6 Fugiţi, fugiţi din ţara de la miază noapte! zice Domnul. Căci v-am împrăştiat în cele patru vânturi ale cerurilor, zice Domnul.
2:7 Scapă, Sioane, tu care locuieşti la fiica Babilonului!
2:8 Căci aşa vorbeşte Domnul oştirilor: După slavă m-a trimis El la neamurile care v-au jefuit; căci cel ce se atinge de voi se atinge de lumina ochilor Lui.
2:9 Iată, Îmi ridic mâna împotriva lor, zice Domnul şi ele vor fi prada celor ce le erau supuşi, ca să ştiţi că Domnul oştirilor m-a trimis.
2:10 Strigă de veselie şi bucură-te, fiica Sionului! Căci iată, Eu vin, şi voi locui în mijlocul tău, zice Domnul.
2:11 Multe neamuri se vor alipi de Domnul, în ziua aceea, şi vor fi poporul Meu. Eu voi locui în mijlocul tău, şi vei şti că Domnul oştirilor m-a trimis la tine.
2:12 Domnul va lua în stăpânire pe Iuda, ca partea Lui de moştenire în pământul sfânt, şi va alege iarăşi Ierusalimul.
2:13 Orice făptură să tacă înaintea Domnului, căci El S-a şi sculat din locaşul Lui cel sfânt!