Home / Romanian / Biblia Cornilescu / Web / Filimon

 

Filimon, Chapter 1

1:1 Pavel, întemniţat al lui Isus Hristos, şi fratele Timotei, către preaiubitul Filimon, tovarăşul nostru de lucru,
1:2 către sora Apfia şi către Arhip, tovarăşul nostru de luptă, şi către Biserica din casa ta:
1:3 Har şi pace de la Dumnezeu, Tatăl nostru, şi de la Domnul Isus Hristos!
1:4 Mulţumesc totdeauna Dumnezeului meu, ori de câte ori îmi aduc aminte de tine în rugăciunile mele,
1:5 pentru că am auzit despre credinţa pe care o ai în Domnul Isus şi dragostea faţă de toţi sfinţii.
1:6 Îl rog ca această părtăşie a ta la credinţă să se arate prin fapte, care să dea la iveală tot binele ce se face între noi în Hristos.
1:7 În adevăr, am avut o mare bucurie şi mângâiere, pentru dragostea ta, fiindcă, frate, inimile sfinţilor au fost înviorate prin tine.
1:8 De aceea, măcar că am toată slobozenia în Hristos să-ţi poruncesc ce trebuie să faci,
1:9 vreau mai degrabă să-ţi fac o rugăminte în numele dragostei, eu, aşa cum sunt, bătrânul Pavel; iar acum întemniţat pentru Hristos Isus.
1:10 Te rog pentru copilul meu, pe care l-am născut în lanţurile mele: pentru Onisim,
1:11 care altă dată ţi-a fost nefolositor, dar care acum îţi va fi folositor şi ţie şi mie.
1:12 Ţi-l trimit înapoi, pe el, inima mea.
1:13 Aş fi dorit să-l ţin la mine, ca să-mi slujească în locul tău cât sunt în lanţuri pentru Evanghelie.
1:14 Dar n-am vrut să fac nimic fără învoirea ta, pentru ca binele, pe care mi-l faci, să nu fie silit, ci de bună voie.
1:15 Poate că el a fost despărţit de tine, pentru o vreme, tocmai ca să-l ai pentru veşnicie,
1:16 dar nu ca pe un rob, ci mult mai presus decât pe un rob: ca pe un frate preaiubit, mai ales de mine, şi cu atât mai mult de tine, fie în chip firesc, fie în Domnul!
1:17 Dacă mă socoteşti dar ca prieten al tău, primeşte-l ca pe mine însumi.
1:18 Şi dacă ţi-a adus vreo vătămare sau îţi este dator cu ceva, pune aceasta în socoteala mea.
1:19 Eu, Pavel, voi plăti scriu cu mâna mea-ca să nu-ţi zic că tu însuţi te datorezi mie.
1:20 Da, frate, fă-mi binele acesta în Domnul, şi înviorează-mi inima în Hristos!
1:21 Ţi-am scris bizuit pe ascultarea ta, şi ştiu că vei face chiar mai mult decât îţi zic.
1:22 Tot odată, pregăteşte-mi un loc de găzduire, căci trag nădejde să vă fiu dăruit, datorită rugăciunilor voastre.
1:23 Epafra, tovarăşul meu de temniţă în Hristos Isus, îţi trimite sănătate;
1:24 tot aşa şi Marcu, Aristarh, Dima, Luca, tovarăşii mei de lucru.
1:25 Harul Domnului nostru Isus Hristos să fie cu duhul vostru! Amin.