Home / Romanian / Biblia Cornilescu / Web / Neemia

 

Neemia 8.9

  
9. Dregătorul Neemia, preotul şi cărturarul Ezra, şi Leviţii care învăţau pe popor, au zis întregului popor: Ziua aceasta este închinată Domnului, Dumnezeului vostru; să nu vă bociţi şi să nu plângeţi! Căci tot poporul plângea când a auzit cuvintele Legii.