Bible Confluence: FrontPage
 

Neemia, Chapter 11

Bible Confluence - Neemia 11 - Romanian - Biblia Cornilescu - Web
 
 
 
Comment!       Comment Disqus!
  
1. Căpeteniile poporului s-au aşezat la Ierusalim. Cealaltă parte a poporului a tras la sorţ, pentru ca unul din zece să vină să locuiască la Ierusalim în cetatea sfântă, iar ceilalţi să locuiască în cetăţi.
  
2. Poporul a binecuvântat pe toţi cei ce au primit de bună voie să locuiască la Ierusalim.
  
3. Iată căpeteniile ţinutului care s-au aşezat la Ierusalim. În cetăţile lui Iuda, fiecare s-a aşezat în moşia lui, în cetatea lui Israel, preoţii şi Leviţii, slujitorii Templului, şi fiii robilor lui Solomon.
  
4. La Ierusalim s-au aşezat unii din fiii lui Iuda şi din fiii lui Beniamin. Din fiii lui Iuda: Ataia, fiul lui Ozia, fiul lui Zaharia, fiul lui Amaria, fiul lui Şefatia, fiul lui Mahalaleel, din fiii lui Pereţ,
  
5. şi Maaseia, fiul lui Baruc, fiul lui Col-Hoze, fiul lui Hazaia, fiul lui Adaia, fiul lui Ioiarib, fiul lui Zaharia, fiul lui Şiloni.
  
6. Toţi fiii lui Pereţ care s-au aşezat la Ierusalim, au fost patru sute şaizeci şi opt de oameni viteji.
  
7. Iată fiii lui Beniamin: Salu, fiul lui Meşulam, fiul lui Ioed, fiul lui Pedaia, fiul lui Colaia, fiul lui Maaseia, fiul lui Itiel, fiul lui Isaia,
  
8. şi după el, Gabai şi Salai, nouă sute douăzeci şi opt.
  
9. Ioel, fiul lui Zieri, era căpetenia lor; şi Iuda, fiul lui Senua, era a doua căpetenie a cetăţii.
  
10. Din preoţi: Iedaia, fiul lui Ioiarib, Iachin,
  
11. Seraia, fiul lui Hilchia, fiul lui Meşulam, fiul lui Ţadoc, fiul lui Meraiot, fiul lui Ahitub, domnul Casei lui Dumnezeu,
  
12. şi fraţii lor care făceau slujba Casei, opt sute douăzeci şi doi; Adaia, fiul lui Ieroham, fiul lui Pelalia, fiul lui Amţi, fiul lui Zaharia, fiul lui Paşhur, fiul lui Malchia,
  
13. şi fraţii săi, capii caselor părinteşti, două sute patruzeci şi doi; şi Amaşai, fiul lui Azareel, fiul lui Ahzai, fiul lui Meşilemot, fiul lui Imer,
  
14. şi fraţii lor, oameni viteji, o sută douăzeci şi opt; Zabdiel, fiul lui Ghedolim, era căpetenia lor.
  
15. Din Leviţi: Şemaia, fiul lui Haşub, fiul lui Azricam, fiul lui Haşabia, fiul lui Buni,
  
16. Şabetai şi Iozabad, însărcinaţi cu treburile de afară ale Casei lui Dumnezeu, şi făcând parte din căpeteniile Leviţilor;
  
17. Matania, fiul lui Mica, fiul lui Zabdi, fiul lui Asaf, căpetenia care cânta lauda la rugăciune, şi Bacbuchia, al doilea din fraţii săi, şi Abda, fiul lui Şamua, fiul lui Galal, fiul lui Iedutun.
  
18. Toţi Leviţii din cetatea sfântă erau două sute optzeci şi patru.
  
19. Şi uşierii: Acub, Talmon, şi fraţii lor, păzitorii porţilor, o sută şaptezeci şi doi.
  
20. Cealaltă parte din Israel, din preoţi, şi din Leviţi, s-au aşezat în toate cetăţile lui Iuda, fiecare în moşia lui.
  
21. Slujitorii Templului s-au aşezat pe deal, şi aveau de căpetenii pe Ţiha şi Ghişpa.
  
22. Căpetenia Leviţilor la Ierusalim era Uzi, fiul lui Bani, fiul lui Haşabia, fiul lui Matania, fiul lui Mica, dintre fiii lui Asaf, cântăreţii însărcinaţi cu slujba Casei lui Dumnezeu;
  
23. căci era o poruncă a împăratului cu privire la cântăreţi, şi li se dădea o parte hotărâtă pe fiecare zi.
  
24. Petahia, fiul lui Meşezabeel, din fiii lui Zerah, fiul lui Iuda, era dregătorul împăratului pentru toate treburile poporului.
  
25. Cât despre sate şi câmpiile lor, unii din fiii lui Iuda s-au aşezat la Chiriat-Arba şi în locurile care ţin de el, la Dibon şi în locurile care ţin de el, Iecabţeel şi în satele care ţin de el,
  
26. la Ieşua, la Molada, la Bet-Palet,
  
27. La Haţar-Şual, la Beer-Şeba şi în locurile care ţin de ea,
  
28. la Ţiclag, la Mecona şi în locurile care ţin de ea,
  
29. la En-Rimon, la Ţorea, la Iarmut,
  
30. la Zanoah, la Adulam, şi în satele care ţin de el, la Lachis şi în ţinutul lui, la Azeca şi în locurile care ţin de el. S-au aşezat astfel de la Beer-Şeba până la valea lui Hinom.
  
31. Fiii lui Beniamin s-au aşezat, de la Gheba la Micmaş, la Aia, la Betel şi în locurile care ţin de el,
  
32. la Anatot, la Nob, la Hanania,
  
33. la Haţor, la Rama, la Ghitaim,
  
34. la Hadid, la Ţeboim, la Nebalat,
  
35. la Lod, şi la Ono, valea lucrătorilor.
  
36. Au fost unii Leviţi care s-au unit cu Beniamin, măcar că făceau parte din cetele lui Iuda.


Search in:
Terms:

Vote and Comment on Facebook:Recommend This Page:
Post on Facebook Add to your del.icio.us Digg this story StumbleUpon Twitter Google Plus Post on Tumblr Add to Reddit Pin this story Linkedin Google Bookmark Blogger
Insert Your Personal Insight:

Please do not make mean comments and follow the biblical and spiritual character of this forum. If, however unpleasant situations arise, we request to flag it to us in order to evaluate the situation.

Text source: This text is in the public domain, downloaded from http://www.unboundbible.org, compiled by biblephone2008@gmail.com.

This project is based on delivering free-of-charge the Word of the Lord in all the world by using electronic means. If you want to contact us, you can do this by writing to the following e-mail: confluente.org@gmail.com

DAILY READING BIBLIA CORNILESCUSELECT VERSION

COMPARE WITH OTHER BIBLES