Marcu, Chapter 5

Bible Confluence - Marcu 5 - Romanian - Biblia Cornilescu - Web
 
 
 
 
Comment!       Comment Disqus!
5:1 Au ajuns pe celălalt ţărm al mării, în ţinutul Gadarenilor.
5:2 Când a ieşit Isus din corabie, L-a întâmpinat îndată un om care ieşea din morminte, stăpânit de un duh necurat.
5:3 Omul acesta îşi avea locuinţa în morminte, şi nimeni nu mai putea să-l ţină legat, nici chiar cu un lanţ.
5:4 Căci de multe ori fusese legat cu picioarele în obezi şi cu cătuşe la mâini, dar rupsese cătuşele şi sfărâmase obezile, şi nimeni nu-l putea domoli.
5:5 Totdeauna, zi şi noapte, stătea în morminte şi pe munţi, ţipând şi tăindu-se cu pietre.
5:6 Când a văzut pe Isus de departe, a alergat, I s-a închinat,
5:7 şi a strigat cu glas tare: Ce am eu a face cu Tine, Isuse, Fiul Dumnezeului Celui Preaînalt? Te jur în Numele lui Dumnezeu, să nu mă chinuieşti!
5:8 Căci Isus îi zicea: Duh necurat, ieşi afară din omul acesta!
5:9 Care-ţi este numele? l-a întrebat Isus. Numele meu este Legiune, a răspuns el, pentru că suntem mulţi.
5:10 Şi Îl ruga stăruitor să nu-i trimită afară din ţinutul acela.
5:11 Acolo, lângă munte, era o turmă mare de porci, care păşteau.
5:12 Şi dracii L-au rugat, şi au zis: Trimite-ne în porcii aceia, ca să intrăm în ei.
5:13 Isus le-a dat voie. Şi duhurile necurate au ieşit şi au intrat în porci; şi turma s-a repezit de pe râpă în mare: erau aproape două mii, şi s-au înecat în mare.
5:14 Porcarii au fugit, şi au dat de ştire în cetate şi prin satele vecine. Oamenii au ieşit să vadă ce s-a întâmplat.
5:15 Au venit la Isus, şi iată pe cel ce fusese îndrăcit şi avusese legiunea de draci, şezând jos îmbrăcat şi întreg la minte; şi s-au înspăimântat.
5:16 Cei ce văzuseră cele întâmplate, le-au povestit tot ce se petrecuse cu cel îndrăcit şi cu porcii.
5:17 Atunci au început să roage pe Isus să plece din ţinutul lor.
5:18 Pe când Se suia El în corabie, omul care fusese îndrăcit Îl ruga să-l lase să rămână cu El.
5:19 Isus nu i-a dat voie, ci i-a zis: Du-te acasă la ai tăi, şi povesteşte-le tot ce ţi-a făcut Domnul, şi cum a avut milă de tine.
5:20 El a plecat, şi a început să vestească prin Decapole tot ce-i făcuse Isus. Şi toţi se minunau.
5:21 După ce a trecut Isus iarăşi de cealaltă parte, cu corabia, s-a adunat mult norod în jurul Lui. El stătea lângă mare.
5:22 Atunci a venit unul din fruntaşii sinagogii, numit Iair. Cum L-a văzut, fruntaşul s-a aruncat la picioarele Lui,
5:23 şi I-a făcut următoarea rugăminte stăruitoare: Fetiţa mea trage să moară; rogu-Te, vino de-Ţi pune mâinile peste ea, ca să se facă sănătoasă şi să trăiască.
5:24 Isus a plecat împreună cu el. Şi după El mergea mult norod şi-L îmbulzea.
5:25 Şi era o femeie, care de doisprezece ani avea o scurgere de sânge.
5:26 Ea suferise mult de la mulţi doctori; cheltuise tot ce avea, şi nu simţise nici o uşurare; ba încă îi era mai rău.
5:27 A auzit vorbindu-se despre Isus, a venit pe dinapoi prin mulţime, şi s-a atins de haina Lui.
5:28 Căci îşi zicea ea: Dacă aş putea doar să mă ating de haina Lui, mă voi tămădui.
5:29 Şi îndată, a secat izvorul sângelui ei. Şi a simţit în tot trupul ei că s-a tămăduit de boală.
5:30 Isus a cunoscut îndată că o putere ieşise din El; şi, întorcându-Se spre mulţime, a zis: Cine s-a atins de hainele Mele?
5:31 Ucenicii I-au zis: Vezi că mulţimea Te îmbulzeşte, şi mai zici: Cine s-a atins de Mine?
5:32 El se uita de jur împrejur să vadă pe cea care făcuse lucrul acesta.
5:33 Femeia, înfricoşată şi tremurând, căci ştia ce se petrecuse în ea, a venit de s-a aruncat la picioarele Lui, şi I-a spus tot adevărul.
5:34 Dar Isus i-a zis: Fiică, credinţa ta te-a mântuit; du-te în pace, şi fii tămăduită de boala ta.
5:35 Pe când vorbea El încă, iată că vin nişte oameni de la fruntaşul sinagogii, care-i spun: Fiica ta a murit; pentru ce mai superi pe Învăţătorul?
5:36 Dar Isus, fără să ţină seamă de cuvintele acestea, a zis fruntaşului sinagogii: Nu te teme, crede numai!
5:37 Şi n-a îngăduit nimănui să-L însoţească, afară de Petru, Iacov şi Ioan, fratele lui Iacov.
5:38 Au ajuns la casa fruntaşului sinagogii. Acolo Isus a văzut o zarvă, şi pe unii care plângeau şi se tânguiau mult.
5:39 A intrat înăuntru, şi le-a zis: Pentru ce faceţi atâta zarvă, şi pentru ce plângeţi? Copila n-a murit, ci doarme.
5:40 Ei îşi băteau joc de El. Atunci, după ce i-a scos afară pe toţi, a luat cu El pe tatăl copilei, pe mama ei, şi pe cei ce-L însoţiseră, şi a intrat acolo unde zăcea copila.
5:41 A apucat-o de mână, şi i-a zis: Talita cumi, care, tălmăcit, înseamnă: Fetiţo, scoală-te, îţi zic!
5:42 Îndată fetiţa s-a sculat, şi a început să umble; căci era de doisprezece ani. Ei au rămas încremeniţi.
5:43 Isus le-a poruncit cu tărie să nu ştie nimeni lucrul acesta; şi a zis să dea de mâncare fetiţei.


Search in:
Terms:

Vote and Comment on Facebook:Recommend This Page:
Post on Facebook Add to your del.icio.us Digg this story StumbleUpon Twitter Google Plus Post on Tumblr Add to Reddit Pin this story Linkedin Google Bookmark Blogger
Insert Your Personal Insight:

Please do not make mean comments and follow the biblical and spiritual character of this forum. If, however unpleasant situations arise, we request to flag it to us in order to evaluate the situation.

Text source: This text is in the public domain, downloaded from http://www.unboundbible.org, compiled by biblephone2008@gmail.com.

This project is based on delivering free-of-charge the Word of the Lord in all the world by using electronic means. If you want to contact us, you can do this by writing to the following e-mail: confluente.org@gmail.com

DAILY READING BIBLIA CORNILESCUSELECT VERSION

COMPARE WITH OTHER BIBLES