Marcu, Chapter 3

Bible Confluence - Marcu 3 - Romanian - Biblia Cornilescu - Web
 
 
 
 
Comment!       Comment Disqus!
3:1 Isus a intrat din nou în sinagogă. Acolo se afla un om cu mâna uscată.
3:2 Ei pândeau pe Isus să vadă dacă-l va vindeca în ziua Sabatului, ca să-L poată învinui.
3:3 Şi Isus a zis omului, care avea mâna uscată: Scoală-te, şi stai la mijloc!
3:4 Apoi le-a zis: Este îngăduit în ziua Sabatului să faci bine sau să faci rău? Să scapi viaţa cuiva sau s-o pierzi? Dar ei tăceau.
3:5 Atunci, rotindu-Şi privirile cu mânie peste ei, şi mâhnit de împietrirea inimii lor, a zis omului: Întinde-ţi mâna! El a întins-o, şi mâna i s-a făcut sănătoasă.
3:6 Fariseii au ieşit afară, şi s-au sfătuit îndată cu Irodianii cum să-L piardă.
3:7 Isus S-a dus cu ucenicii Săi la mare. După El a mers o mare mulţime de oameni din Galileia; şi o mare mulţime de oameni din Iudea,
3:8 din Ierusalim, din Idumea, de dincolo de Iordan, şi dimprejurul Tirului şi Sidonului, când a auzit tot ce făcea, a venit la El.
3:9 Isus a poruncit ucenicilor să-I ţină la îndemână o corăbioară, ca să nu fie îmbulzit de norod.
3:10 Căci El vindeca pe mulţi şi de aceea toţi cei ce aveau boli, se înghesuiau spre El ca să se atingă de El.
3:11 Duhurile necurate, când Îl vedeau, cădeau la pământ înaintea Lui, şi strigau: Tu eşti Fiul lui Dumnezeu.
3:12 Dar El le poruncea îndată cu tot dinadinsul să nu-L facă cunoscut.
3:13 În urmă, Isus S-a suit pe munte; a chemat la El pe cine a vrut, şi ei au venit la El.
3:14 A rânduit dintre ei doisprezece, ca să-i aibă cu Sine, şi să-i trimită să propovăduiască.
3:15 Le-a dat şi putere să vindece bolile şi să scoată dracii.
3:16 Iată cei doisprezece, pe care i-a rânduit: Simon, căruia i-a pus numele Petru;
3:17 Iacov, fiul lui Zebedei, şi Ioan, fratele lui Iacov, cărora le-a pus numele Boanerghes, care, tălmăcit, înseamnă: Fiii tunetului;
3:18 Andrei; Filip; Bartolomeu; Matei; Toma; Iacov, fiul lui Alfeu; Tadeu; Simon Canaanitul,
3:19 şi Iuda Iscarioteanul, care L-a şi vândut.
3:20 Au venit în casă, şi s-a adunat din nou norodul, aşa că nu puteau nici măcar să prânzească.
3:21 Rudele lui Isus, când au auzit cele ce se petreceau, au venit să pună mâna pe El. Căci ziceau: Şi-a ieşit din minţi.
3:22 Şi cărturarii, care se pogorâseră din Ierusalim, ziceau: Este stăpânit de Beelzebul; scoate dracii cu ajutorul domnului dracilor.
3:23 Isus i-a chemat la El, şi le-a zis, în pilde: Cum poate Satana să scoată afară pe Satana?
3:24 Dacă o împărăţie este dezbinată împotriva ei însăşi, împărăţia aceea nu poate dăinui.
3:25 Şi dacă o casă este dezbinată împotriva ei însăşi, casa aceea nu poate dăinui.
3:26 Tot astfel, dacă Satana se răscoală împotriva lui însuşi, este dezbinat, şi nu poate dăinui, ci s-a isprăvit cu el.
3:27 Nimeni nu poate să intre în casa unui om tare şi să-i jefuiască gospodăria, decât dacă a legat mai întâi pe omul acela tare; numai atunci îi va jefui casa.
3:28 Adevărat vă spun că toate păcatele şi toate hulele, pe care le vor rosti oamenii, li se vor ierta;
3:29 dar oricine va huli împotriva Duhului Sfânt, nu va căpăta iertare în veac: ci este vinovat de un păcat veşnic.
3:30 Aceasta, pentru că ei ziceau: Are un duh necurat.
3:31 Atunci au venit mama şi fraţii Lui, şi, stând afară, au trimis să-L cheme.
3:32 Mulţimea şedea în jurul Lui, când I-au spus: Iată că mama Ta şi fraţii Tăi sunt afară şi Te caută.
3:33 El a răspuns: Cine este mama Mea, şi fraţii Mei?
3:34 Apoi, aruncându-Şi privirile peste cei ce şedeau împrejurul Lui: Iată, a zis El, mama Mea şi fraţii Mei!
3:35 Căci oricine face voia lui Dumnezeu, acela Îmi este frate, soră şi mamă.


Search in:
Terms:

Vote and Comment on Facebook:Recommend This Page:
Post on Facebook Add to your del.icio.us Digg this story StumbleUpon Twitter Google Plus Post on Tumblr Add to Reddit Pin this story Linkedin Google Bookmark Blogger
Insert Your Personal Insight:

Please do not make mean comments and follow the biblical and spiritual character of this forum. If, however unpleasant situations arise, we request to flag it to us in order to evaluate the situation.

Text source: This text is in the public domain, downloaded from http://www.unboundbible.org, compiled by biblephone2008@gmail.com.

This project is based on delivering free-of-charge the Word of the Lord in all the world by using electronic means. If you want to contact us, you can do this by writing to the following e-mail: confluente.org@gmail.com

DAILY READING BIBLIA CORNILESCUSELECT VERSION

COMPARE WITH OTHER BIBLES