Marcu, Chapter 12

Bible Confluence - Marcu 12 - Romanian - Biblia Cornilescu - Web
 
 
 
 
Comment!       Comment Disqus!
12:1 Isus a început pe urmă să le vorbească în pilde. Un om a sădit o vie. A împrejmuit-o cu un gard, a săpat un teasc în ea, şi a zidit un turn; apoi a arendat-o unor vieri şi a plecat din ţară.
12:2 La vremea roadelor, a trimis la vieri un rob, ca să ia de la ei din roadele viei.
12:3 Vierii au pus mâna pe el, l-au bătut, şi l-au trimis înapoi cu mâinile goale.
12:4 A trimis iarăşi la ei un alt rob; ei l-au rănit la cap, şi l-au batjocorit.
12:5 A mai trimis un altul, pe care l-au omorât; apoi a trimis mulţi alţii, dintre care, pe unii i-au bătut, iar pe alţii i-au omorât.
12:6 Mai avea un singur fiu preaiubit; la urmă, l-a trimis şi pe el la ei. Vor primi cu cinste pe fiul meu! zicea el.
12:7 Dar vierii aceia au zis între ei: Iată moştenitorul; veniţi să-l omorâm, şi moştenirea va fi a noastră.
12:8 Şi au pus mâna pe el, l-au omorât, şi i-au aruncat trupul afară din vie.
12:9 Acum, ce va face stăpânul viei? Va veni, va nimici pe vierii aceia, şi via o va da altora.
12:10 Oare n-aţi citit locul acesta din Scriptură: Piatra pe care au lepădat-o zidarii, a ajuns să fie pusă în capul unghiului;
12:11 Domnul a făcut acest lucru, şi este minunat în ochii noştri?
12:12 Ei căutau să-L prindă, dar se temeau de norod. Pricepuseră că împotriva lor spusese Isus pilda aceasta. Şi L-au lăsat, şi au plecat.
12:13 Apoi au trimis la Isus pe unii din Farisei şi din Irodiani, ca să-L prindă cu vorba.
12:14 Aceştia au venit, şi I-au zis: Învăţătorule, ştim că spui adevărul, şi nu-Ţi pasă de nimeni; căci nu cauţi la faţa oamenilor, şi înveţi pe oameni calea lui Dumnezeu în adevăr. Se cade să plătim bir Cezarului sau nu?
12:15 Să plătim sau să nu plătim? Isus le-a cunoscut făţărnicia, şi le-a răspuns: Pentru ce Mă ispitiţi? Aduceţi-Mi un ban ca să-l văd.
12:16 I-au adus un ban; şi Isus i-a întrebat: Chipul acesta şi slovele scrise pe el, ale cui sunt? Ale Cezarului, I-au răspuns ei.
12:17 Atunci Isus le-a zis: Daţi dar Cezarului ce este al Cezarului, şi lui Dumnezeu ce este al lui Dumnezeu. Şi se mirau foarte mult de El.
12:18 Saducheii, care zic că nu este înviere, au venit la Isus şi I-au pus următoarea întrebare:
12:19 Învăţătorule, iată ce ne-a scris Moise: Dacă moare fratele cuiva, şi-i rămâne nevasta fără să aibă copii, fratele său să ia pe nevasta lui, şi să ridice urmaş fratelui său.
12:20 Erau dar şapte fraţi. Cel dintâi s-a însurat, şi a murit fără să lase urmaş.
12:21 Al doilea a luat de nevastă pe văduvă, şi a murit fără să lase urmaş. Tot aşa şi al treilea.
12:22 Şi nici unul din cei şapte n-a lăsat urmaş. După ei toţi, a murit şi femeia.
12:23 La înviere, nevasta căruia dintre ei va fi ea? Căci toţi şapte au avut-o de nevastă.
12:24 Drept răspuns, Isus le-a zis: Oare nu vă rătăciţi voi, din pricină că nu pricepeţi nici Scripturile, nici puterea lui Dumnezeu?
12:25 Căci după ce vor învia din morţi, nici nu se vor însura, nici nu se vor mărita, ci vor fi ca îngerii în ceruri.
12:26 În ce priveşte învierea morţilor, oare n-aţi citit în cartea lui Moise, în locul unde se vorbeşte despre Rug, ce i-a spus Dumnezeu, când a zis: Eu sunt Dumnezeul lui Avraam, Dumnezeul lui Isaac şi Dumnezeul lui Iacov?
12:27 Dumnezeu nu este un Dumnezeu al celor morţi, ci al celor vii. Tare vă mai rătăciţi!
12:28 Unul din cărturari, care-i auzise vorbind, fiindcă ştia că Isus răspunsese bine Saducheilor, a venit la El, şi L-a întrebat: Care este cea dintâi dintre toate poruncile?
12:29 Isus i-a răspuns: Cea dintâi este aceasta: Ascultă Israele! Domnul, Dumnezeul nostru, este un singur Domn;
12:30 şi: Să iubeşti pe Domnul, Dumnezeul tău, cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu tot cugetul tău, şi cu toată puterea ta; iată porunca dintâi.
12:31 Iar a doua este următoarea: Să iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuţi. Nu este altă poruncă mai mare decât acestea.
12:32 Cărturarul I-a zis: Bine, Învăţătorule. Adevărat ai zis că Dumnezeu este unul singur, că nu este altul afară de El,
12:33 şi că a-L iubi cu toată inima, cu tot cugetul, cu tot sufletul, şi cu toată puterea, şi a iubi pe aproapele ca pe sine, este mai mult decât toate arderile de tot şi decât toate jertfele.
12:34 Isus a văzut că a răspuns cu pricepere, şi i-a zis: Tu nu eşti departe de Împărăţia lui Dumnezeu. Şi nimeni nu îndrăznea să-I mai pună întrebări.
12:35 Pe când învăţa pe norod în Templu, Isus a zis: Cum zic cărturarii că Hristosul este fiul lui David?
12:36 Însuşi David, fiind insuflat de Duhul Sfânt, a zis: Domnul a zis Domnului meu: Şezi la dreapta Mea, până voi pune pe vrăjmaşii Tăi sub picioarele Tale.
12:37 Deci chiar David Îl numeşte Domn; atunci cum este El fiul lui? Şi gloata cea mare Îl asculta cu plăcere.
12:38 În învăţătura, pe care le-o dădea, Isus le zicea: Păziţi-vă de cărturari, cărora le place să umble în haine lungi, şi să le facă lumea plecăciuni prin pieţe.
12:39 Ei umblă după scaunele dintâi în sinagogi, şi după locurile dintâi la ospeţe;
12:40 casele văduvelor le mănâncă, şi fac rugăciuni lungi de ochii lumii. O mai mare osândă va veni peste ei.
12:41 Isus şedea jos în faţa vistieriei Templului, şi Se uita cum arunca norodul bani în vistierie. Mulţi, care erau bogaţi, aruncau mult.
12:42 A venit şi o văduvă săracă, şi a aruncat doi bănuţi, care fac un gologan.
12:43 Atunci Isus a chemat pe ucenicii Săi, şi le-a zis: Adevărat vă spun că această văduvă săracă a dat mai mult decât toţi cei ce au aruncat în vistierie;
12:44 căci toţi ceilalţi au aruncat din prisosul lor, dar ea, din sărăcia ei, a aruncat tot ce avea, tot ce-i mai rămăsese ca să trăiască.


Search in:
Terms:

Vote and Comment on Facebook:Recommend This Page:
Post on Facebook Add to your del.icio.us Digg this story StumbleUpon Twitter Google Plus Post on Tumblr Add to Reddit Pin this story Linkedin Google Bookmark Blogger
Insert Your Personal Insight:

Please do not make mean comments and follow the biblical and spiritual character of this forum. If, however unpleasant situations arise, we request to flag it to us in order to evaluate the situation.

Text source: This text is in the public domain, downloaded from http://www.unboundbible.org, compiled by biblephone2008@gmail.com.

This project is based on delivering free-of-charge the Word of the Lord in all the world by using electronic means. If you want to contact us, you can do this by writing to the following e-mail: confluente.org@gmail.com

DAILY READING BIBLIA CORNILESCUSELECT VERSION

COMPARE WITH OTHER BIBLES