Home / Romanian / Biblia Cornilescu / Web / Marcu

 

Marcu, Chapter 11

11:1 Când s-au apropiat de Ierusalim, şi au fost lângă Betfaghe şi Betania, înspre muntele Măslinilor, Isus a trimis pe doi din ucenicii Săi,
11:2 şi le-a zis: Duceţi-vă în satul dinaintea voastră: îndată ce veţi intra în el, veţi găsi un măgăruş legat, pe care n-a încălecat încă nici un om; dezlegaţi-l şi aduceţi-Mi-l.
11:3 Dacă vă va întreba cineva: Pentru ce faceţi lucrul acesta? să răspundeţi: Domnul are trebuinţă de el. Şi îndată îl va trimite înapoi aici.
11:4 Ucenicii s-au dus, au găsit măgăruşul legat afară lângă o uşă, la cotitura drumului, şi l-au dezlegat.
11:5 Unii din cei ce stăteau acolo, le-au zis: Ce faceţi? De ce dezlegaţi măgăruşul acesta?
11:6 Ei au răspuns cum le poruncise Isus. Şi i-au lăsat să plece.
11:7 Au adus măgăruşul la Isus, şi-au aruncat hainele pe el, şi Isus a încălecat pe el.
11:8 Mulţi oameni îşi aşterneau hainele pe drum, iar alţii presărau ramuri, pe care le tăiaseră de pe câmp.
11:9 Cei ce mergeau înainte şi cei ce veneau după Isus, strigau: Osana! Binecuvântat este cel ce vine în Numele Domnului!
11:10 Binecuvântată este Împărăţia care vine, Împărăţia părintelui nostru David! Osana în cerurile prea înalte!
11:11 Isus a intrat în Ierusalim, şi S-a dus în Templu. După ce S-a uitat la toate lucrurile de jur împrejur, fiindcă era pe înserate, a plecat la Betania, cu cei doisprezece.
11:12 A doua zi, după ce au ieşit din Betania, Isus a flămânzit.
11:13 A zărit de departe un smochin, care avea frunze, şi a venit să vadă poate va găsi ceva în el. S-a apropiat de smochin, dar n-a găsit decât frunze, căci nu era încă vremea smochinelor.
11:14 Atunci a luat cuvântul, şi a zis smochinului: În veac să nu mai mănânce nimeni rod din tine! Şi ucenicii au auzit aceste vorbe.
11:15 Au ajuns în Ierusalim; şi Isus a intrat în Templu. A început să scoată afară pe cei ce vindeau şi cumpărau în Templu; a răsturnat mesele schimbătorilor de bani, şi scaunele celor ce vindeau porumbei.
11:16 Şi nu lăsa pe nimeni să poarte vreun vas prin Templu.
11:17 Şi-i învăţa şi zicea: Oare nu este scris: Casa Mea se va chema o casă de rugăciune pentru toate neamurile? Dar voi aţi făcut din ea o peşteră de tâlhari.
11:18 Preoţii cei mai de seamă şi cărturarii, când au auzit cuvintele acestea, căutau cum să-L omoare; căci se temeau de El, pentru că tot norodul era uimit de învăţătura Lui.
11:19 Ori de câte ori se însera, Isus ieşea afară din cetate.
11:20 Dimineaţa, când treceau pe lângă smochin, ucenicii l-au văzut uscat din rădăcini.
11:21 Petru şi-a adus aminte de cele petrecute, şi a zis lui Isus: Învăţătorule, uite că smochinul, pe care l-ai blestemat, s-a uscat.
11:22 Isus a luat cuvântul, şi le-a zis: Aveţi credinţă în Dumnezeu!
11:23 Adevărat vă spun că, dacă va zice cineva muntelui acestuia: Ridică-te şi aruncă-te în mare, şi dacă nu se va îndoi în inima lui, ci va crede că ce zice se va face, va avea lucrul cerut.
11:24 De aceea vă spun că, orice lucru veţi cere, când vă rugaţi, să credeţi că l-aţi şi primit, şi-l veţi avea.
11:25 Şi, când staţi în picioare de vă rugaţi, să iertaţi orice aveţi împotriva cuiva, pentru ca şi Tatăl vostru care este în ceruri, să vă ierte greşelile voastre.
11:26 Dar dacă nu iertaţi, nici Tatăl vostru care este în ceruri nu vă va ierta greşelile voastre.
11:27 S-au dus din nou în Ierusalim. Şi, pe când Se plimba Isus prin Templu, au venit la El preoţii cei mai de seamă, cărturarii şi bătrânii,
11:28 şi I-au zis: Cu ce putere faci Tu aceste lucruri? Şi cine Ţi-a dat puterea aceasta ca să le faci?
11:29 Isus le-a răspuns: Am să vă pun şi Eu o întrebare; răspundeţi-Mi la ea, şi apoi vă voi spune şi Eu cu ce putere fac aceste lucruri.
11:30 Botezul lui Ioan venea din cer ori de la oameni? Răspundeţi-Mi!
11:31 Ei însă vorbeau astfel între ei: Dacă răspundem: Din cer, va zice: Dar de ce nu l-aţi crezut?
11:32 Şi dacă vom răspunde: De la oameni se temeau de norod, căci toţi socoteau că Ioan a fost în adevăr un proroc.
11:33 Atunci au răspuns lui Isus: Nu ştim. Şi Isus le-a zis: Nici Eu n-am să vă spun cu ce putere fac aceste lucruri.