Marcu, Chapter 10

Bible Confluence - Marcu 10 - Romanian - Biblia Cornilescu - Web
 
 
 
 
Comment!       Comment Disqus!
10:1 Isus a plecat de acolo, şi a venit în ţinutul Iudeii, dincolo de Iordan. Gloatele s-au adunat din nou la El; şi, după obiceiul Său, a început iarăşi să-i înveţe.
10:2 Au venit la El Fariseii; şi, ca să-L ispitească, L-au întrebat dacă este îngăduit unui bărbat să-şi lase nevasta.
10:3 Drept răspuns, El le-a zis: Ce v-a poruncit Moise?
10:4 Moise, au zis ei, a dat voie ca bărbatul să scrie o carte de despărţire, şi s-o lase.
10:5 Isus le-a zis: Din pricina împietririi inimii voastre v-a scris Moise porunca aceasta.
10:6 Dar de la începutul lumii, Dumnezeu i-a făcut parte bărbătească şi parte femeiască.
10:7 De aceea va lăsa omul pe tatăl său şi pe mama sa, şi se va lipi de nevasta sa.
10:8 Şi cei doi vor fi un singur trup. Aşa că nu mai sunt doi, ci sunt un singur trup.
10:9 Deci, ce a împreunat Dumnezeu, omul să nu despartă.
10:10 În casă, ucenicii L-au întrebat iarăşi asupra celor de mai sus.
10:11 El le-a zis: Oricine îşi lasă nevasta, şi ia pe alta de nevastă, preacurveşte faţă de ea;
10:12 şi dacă o nevastă îşi lasă bărbatul, şi ia pe altul de bărbat, preacurveşte.
10:13 I-au adus nişte copilaşi, ca să Se atingă de ei. Dar ucenicii au certat pe cei ce îi aduceau.
10:14 Când a văzut Isus acest lucru, S-a mâniat, şi le-a zis: Lăsaţi copilaşii să vină la Mine, şi nu-i opriţi; căci Împărăţia lui Dumnezeu este a celor ca ei.
10:15 Adevărat vă spun că, oricine nu va primi Împărăţia lui Dumnezeu ca un copilaş, cu nici un chip nu va intra în ea!
10:16 Apoi i-a luat în braţe, şi i-a binecuvântat, punându-Şi mâinile peste ei.
10:17 Tocmai când era gata să pornească la drum, a alergat la El un om, care a îngenuncheat înaintea Lui, şi L-a întrebat: Bunule Învăţător, ce să fac ca să moştenesc viaţa veşnică?
10:18 Pentru ce Mă numeşti bun? i-a zis Isus. Nimeni nu este bun decât Unul singur: Dumnezeu.
10:19 Cunoşti poruncile: Să nu preacurveşti; să nu ucizi; să nu furi; să nu faci o mărturisire mincinoasă; să nu înşeli; să cinsteşti pe tatăl tău şi pe mama ta.
10:20 El I-a răspuns: Învăţătorule, toate aceste lucruri le-am păzit cu grijă din tinereţea mea.
10:21 Isus S-a uitat ţintă la el, l-a iubit, şi i-a zis: Îţi lipseşte un lucru; du-te de vinde tot ce ai, dă la săraci, şi vei avea o comoară în cer. Apoi vino, ia-ţi crucea, şi urmează-Mă.
10:22 Mâhnit de aceste cuvinte, omul acesta a plecat întristat de tot; căci avea multe avuţii.
10:23 Isus S-a uitat împrejurul Lui, şi a zis ucenicilor Săi: Cât de anevoie vor intra în Împărăţia lui Dumnezeu cei ce au avuţii!
10:24 Ucenicii au rămas uimiţi de cuvintele Lui. Isus a luat din nou cuvântul, şi le-a zis: Fiilor, cât de anevoie este pentru cei ce se încred în bogăţii, să intre în Împărăţia lui Dumnezeu!
10:25 Mai lesne este să treacă o cămilă prin urechea unui ac, decât să intre un om bogat în Împărăţia lui Dumnezeu!
10:26 Ucenicii au rămas şi mai uimiţi, şi au zis unii către alţii: Cine poate atunci să fie mântuit?
10:27 Isus S-a uitat ţintă la ei, şi le-a zis: Lucrul acesta este cu neputinţă la oameni, dar nu la Dumnezeu; pentru că toate lucrurile sunt cu putinţă la Dumnezeu.
10:28 Petru a început să-I zică: Iată că noi am lăsat totul, şi Te-am urmat.
10:29 Isus a răspuns: Adevărat vă spun că nu este nimeni, care să fi lăsat casă, sau fraţi, sau surori, sau tată, sau mamă, sau nevastă, sau copii, sau holde, pentru Mine şi pentru Evanghelie,
10:30 şi să nu primească acum, în veacul acesta, de o sută de ori mai mult: case, fraţi, surori, mame, copii şi holde, împreună cu prigoniri; iar în veacul viitor, viaţa veşnică.
10:31 Mulţi din cei dintâi vor fi cei de pe urmă, şi mulţi din cei de pe urmă vor fi cei dintâi.
10:32 Ei erau pe drum şi se suiau la Ierusalim; şi Isus mergea înaintea lor. Ucenicii erau tulburaţi, şi mergeau îngroziţi după El. Isus a luat iarăşi la El pe cei doisprezece şi a început să le vorbească despre lucrurile care aveau să I se întâmple.
10:33 Iată, a zis El, ne suim la Ierusalim, şi Fiul omului va fi dat în mâinile preoţilor celor mai de seamă şi cărturarilor. Ei Îl vor osândi la moarte, şi-L vor da în mâinile Neamurilor,
10:34 care îşi vor bate joc de El, Îl vor bate cu nuiele, Îl vor scuipa şi-L vor omorî; dar, după trei zile, va învia.
10:35 Fiii lui Zebedei, Iacov şi Ioan, au venit la Isus şi I-au zis: Învăţătorule, am vrea să ne faci ce-Ţi vom cere.
10:36 El le-a zis: Ce voiţi să vă fac?
10:37 Dă-ne, I-au zis ei, să şedem unul la dreapta Ta şi altul la stânga Ta, când vei fi îmbrăcat în slava Ta.
10:38 Isus le-a răspuns: Nu ştiţi ce cereţi. Puteţi voi să beţi paharul, pe care am să-l beau Eu, sau să fiţi botezaţi cu botezul cu care am să fiu botezat Eu?
10:39 Putem, au zis ei. Şi Isus le-a răspuns: Este adevărat că paharul pe care-l voi bea Eu, îl veţi bea, şi cu botezul cu care voi fi botezat Eu, veţi fi botezaţi;
10:40 dar cinstea de a şedea la dreapta sau la stânga Mea, nu atârnă de Mine s-o dau, ci ea este numai pentru aceia pentru care a fost pregătită.
10:41 Cei zece, când au auzit lucrul acesta, au început să se mânie pe Iacov şi pe Ioan.
10:42 Isus i-a chemat la El, şi le-a zis: Ştiţi că cei priviţi drept cârmuitori ai neamurilor, domnesc peste ele, şi mai marii lor le poruncesc cu stăpânire.
10:43 Dar între voi să nu fie aşa. Ci oricare va vrea să fie mare între voi, să fie slujitorul vostru;
10:44 şi oricare va vrea să fie cel dintâi între voi, să fie robul tuturor.
10:45 Căci Fiul omului n-a venit să I se slujească, ci El să slujească şi să-Şi dea viaţa răscumpărare pentru mulţi!
10:46 Au ajuns la Ierihon. Şi pe când ieşea Isus din Ierihon cu ucenicii Săi şi cu o mare mulţime de oameni, fiul lui Timeu, Bartimeu, un cerşetor orb, şedea jos lângă drum, şi cerea de milă.
10:47 El a auzit că trece Isus din Nazaret, şi a început să strige: Isuse, Fiul lui David, ai milă de mine!
10:48 Mulţi îl certau să tacă; dar el şi mai tare striga: Fiul lui David, ai milă de mine!
10:49 Isus S-a oprit, şi a zis: Chemaţi-l! Au chemat pe orb, şi i-au zis: Îndrăzneşte, scoală-te, căci te cheamă.
10:50 Orbul şi-a aruncat haina; a sărit, şi a venit la Isus.
10:51 Isus a luat cuvântul, şi i-a zis: Ce vrei să-ţi fac? Rabuni, I-a răspuns orbul, să capăt vederea.
10:52 Şi Isus i-a zis: Du-te, credinţa ta te-a mântuit. Îndată orbul şi-a căpătat vederea, şi a mers pe drum după Isus.


Search in:
Terms:

Vote and Comment on Facebook:Recommend This Page:
Post on Facebook Add to your del.icio.us Digg this story StumbleUpon Twitter Google Plus Post on Tumblr Add to Reddit Pin this story Linkedin Google Bookmark Blogger
Insert Your Personal Insight:

Please do not make mean comments and follow the biblical and spiritual character of this forum. If, however unpleasant situations arise, we request to flag it to us in order to evaluate the situation.

Text source: This text is in the public domain, downloaded from http://www.unboundbible.org, compiled by biblephone2008@gmail.com.

This project is based on delivering free-of-charge the Word of the Lord in all the world by using electronic means. If you want to contact us, you can do this by writing to the following e-mail: confluente.org@gmail.com

DAILY READING BIBLIA CORNILESCUSELECT VERSION

COMPARE WITH OTHER BIBLES