Bible Confluence: FrontPage
 

Ioan, Chapter 19

Bible Confluence - Ioan 19 - Romanian - Biblia Cornilescu - Web
 
 
 
Comment!       Comment Disqus!
  
1. Atunci Pilat a luat pe Isus, şi a pus să-L bată.
  
2. Ostaşii au împletit o cunună de spini, I-au pus-o pe cap, şi L-au îmbrăcat cu o haină de purpură.
  
3. Apoi, s-au apropiat de El, şi ziceau: Plecăciune, Împăratul Iudeilor! Şi-I dădeau palme.
  
4. Pilat a ieşit iarăşi afară, şi a zis Iudeilor: Iată că vi-L aduc afară, ca să ştiţi că nu găsesc nici o vină în El.
  
5. Isus a ieşit deci afară, purtând cununa de spini şi haina de purpură. Iată omul! le-a zis Pilat.
  
6. Când L-au zărit preoţii cei mai de seamă şi aprozii, au început să strige: Răstigneşte-l! Răstigneşte-l! Luaţi-L voi şi răstigniţi-L, le-a zis Pilat, căci eu nu găsesc nici o vină în El.
  
7. Iudeii i-au răspuns: Noi avem o Lege, şi după Legea aceasta, El trebuie să moară, pentru că S-a făcut pe Sine Fiul lui Dumnezeu.
  
8. Când a auzit Pilat aceste cuvinte, i-a fost şi mai mare frică.
  
9. A intrat iarăşi în odaia de judecată, şi a zis lui Isus: De unde eşti Tu? Dar Isus nu i-a dat nici un răspuns.
  
10. Pilat I-a zis: Mie nu-mi vorbeşti? Nu ştii că am putere să Te răstignesc, şi am putere să-Ţi dau drumul!
  
11. N-ai avea nici o putere asupra Mea, i-a răspuns Isus, dacă nu ţi-ar fi fost dată de sus. De aceea, cine Mă dă în mâinile tale, are un mai mare păcat.
  
12. De atunci Pilat căuta să-I dea drumul. Dar Iudeii strigau: Dacă dai drumul omului acestuia, nu eşti prieten cu Cezarul. Oricine se face pe sine împărat, este împotriva Cezarului.
  
13. Când a auzit Pilat aceste vorbe, a scos pe Isus afară; şi a şezut pe scaunul de judecător, în locul numit Pardosit cu pietre, iar evreieşte: Gabata.
  
14. Era ziua Pregătirii Paştelor, cam pe la ceasul al şaselea. Pilat a zis Iudeilor: Iată Împăratul vostru!
  
15. Dar ei au strigat: Ia-L, ia-L, răstigneşte-L! Să răstignesc pe Împăratul vostru? le-a zis Pilat. Preoţii cei mai de seamă au răspuns: Noi n-avem alt împărat decât pe Cezarul!
  
16. Atunci L-a dat în mâinile lor, ca să fie răstignit. Au luat deci pe Isus, şi L-au dus să-L răstignească.
  
17. Isus, ducându-Şi crucea, a ajuns la locul, zis al Căpăţânii, care în evreieşte se cheamă Golgota.
  
18. Acolo a fost răstignit; şi împreună cu El au fost răstigniţi alţi doi, unul deoparte şi altul de alta, iar Isus la mijloc.
  
19. Pilat a scris o însemnare, pe care a pus-o deasupra crucii, şi era scris: Isus din Nazaret, Împăratul Iudeilor.
  
20. Mulţi din Iudei au citit această însemnare, pentru că locul unde fusese răstignit Isus era aproape de cetate: era scrisă în evreieşte, latineşte şi greceşte.
  
21. Preoţii cei mai de seamă ai Iudeilor au zis lui Pilat: Nu scrie: Împăratul Iudeilor. Ci scrie că El a zis: Eu sunt Împăratul Iudeilor.
  
22. Ce am scris, am scris, a răspuns Pilat.
  
23. Ostaşii, după ce au răstignit pe Isus, I-au luat hainele, şi le-au făcut patru părţi, câte o parte pentru fiecare ostaş. I-au luat şi cămaşa, care n-avea nici o cusătură, ci era dintr-o singură ţesătură de sus până jos.
  
24. Şi au zis între ei: Să n-o sfâşiem, ci să tragem la sorţi a cui să fie. Aceasta s-a întâmplat ca să se împlinească Scriptura, care zice: Şi-au împărţit hainele Mele între ei, şi pentru cămaşa Mea au tras la sorţi. Iată ce au făcut ostaşii.
  
25. Lângă crucea lui Isus, stătea mama Lui şi sora mamei Lui, Maria, nevasta lui Clopa, şi Maria Magdalena.
  
26. Când a văzut Isus pe mama Sa, şi lângă ea pe ucenicul, pe care-l iubea, a zis mamei Sale: Femeie, iată fiul tău!
  
27. Apoi, a zis ucenicului: Iată mama ta! Şi, din ceasul acela ucenicul a luat-o la el acasă.
  
28. După aceea, Isus, care ştia că acum totul s-a sfârşit, ca să împlinească Scriptura, a zis: Mi-e sete.
  
29. Acolo era un vas plin cu oţet. Ostaşii au pus într-o ramură de isop un burete plin cu oţet, şi I l-au dus la gură.
  
30. Când a luat Isus oţetul, a zis: S-a isprăvit! Apoi şi-a plecat capul, şi Şi-a dat duhul.
  
31. De frică să nu rămână trupurile pe cruce în timpul Sabatului, căci era ziua Pregătirii, şi ziua aceea de Sabat era o zi mare Iudeii au rugat pe Pilat să zdrobească fluierele picioarelor celor răstigniţi, şi să fie luaţi de pe cruce.
  
32. Ostaşii au venit deci, şi au zdrobit fluierele picioarelor celui dintâi, apoi pe ale celuilalt, care fusese răstignit împreună cu El.
  
33. Când au venit la Isus, şi au văzut că murise, nu I-au zdrobit fluierele picioarelor;
  
34. ci unul din ostaşi I-a străpuns coasta cu o suliţă; şi îndată a ieşit din ea sânge şi apă.
  
35. Faptul acesta este adeverit de cel ce l-a văzut: mărturia lui este adevărată, şi el ştie că spune adevărul, pentru ca şi voi să credeţi.
  
36. Aceste lucruri s-au întâmplat, ca să se împlinească Scriptura: Nici unul din oasele Lui nu va fi sfărâmat.
  
37. Şi în altă parte, Scriptura mai zice: Vor vedea pe cine au străpuns.
  
38. După aceea, Iosif din Arimatea, care era ucenic al lui Isus, dar pe ascuns, de frica Iudeilor, a rugat pe Pilat să-i dea voie să ia trupul lui Isus de pe cruce. Pilat i-a dat voie. El a venit deci, şi a luat trupul lui Isus.
  
39. Nicodim, care la început se dusese la Isus, noaptea, a venit şi el, şi a adus o amestecătură de aproape o sută de litri de smirnă şi de aloe.
  
40. Au luat deci trupul lui Isus şi l-au înfăşurat în fâşii de pânză de in, cu miresme, după cum au obicei Iudeii să îngroape.
  
41. În locul unde fusese răstignit Isus, era o grădină; şi în grădină era un mormânt nou, în care nu mai fusese pus nimeni.
  
42. Din pricină că era ziua Pregătirii Iudeilor, pentru că mormântul era aproape, au pus acolo pe Isus.


Search in:
Terms:

Vote and Comment on Facebook:Recommend This Page:
Post on Facebook Add to your del.icio.us Digg this story StumbleUpon Twitter Google Plus Post on Tumblr Add to Reddit Pin this story Linkedin Google Bookmark Blogger
Insert Your Personal Insight:

Please do not make mean comments and follow the biblical and spiritual character of this forum. If, however unpleasant situations arise, we request to flag it to us in order to evaluate the situation.

Text source: This text is in the public domain, downloaded from http://www.unboundbible.org, compiled by biblephone2008@gmail.com.

This project is based on delivering free-of-charge the Word of the Lord in all the world by using electronic means. If you want to contact us, you can do this by writing to the following e-mail: confluente.org@gmail.com

DAILY READING BIBLIA CORNILESCUSELECT VERSION

COMPARE WITH OTHER BIBLES