Home / Romanian / Biblia Cornilescu / Web / Isaia

 

Isaia 16.8

  
8. căci câmpiile Hesbonului lâncezesc; stăpânii neamurilor au sfărâmat butucii viei din Sibma, care se întindeau până la Iaezer, şi se încâlceau prin pustie: mlădiţele ei se întindeau şi treceau dincolo de mare.