Home / Romanian / Biblia Cornilescu / Web / Isaia

 

Isaia 16.5

  
5. Şi atunci un scaun de domnie se va întări prin îndurare; şi se va vedea şezând cu credincioşie, în casa lui David, un judecător, prieten al dreptului şi plin de râvnă pentru dreptate.