Evrei, Chapter 10

Bible Confluence - Evrei 10 - Romanian - Biblia Cornilescu - Web
 
 
 
Comment!       Comment Disqus!
10:1 În adevăr, Legea, care are umbra bunurilor viitoare, nu înfăţişarea adevărată a lucrurilor, nu poate niciodată, prin aceleaşi jertfe, care se aduc neîncetat în fiecare an, să facă desăvârşiţi pe cei ce se apropie.
10:2 Altfel, n-ar fi încetat ele oare să fie aduse, dacă cei ce le aduceau, fiind curăţiţi odată, n-ar mai fi trebuit să mai aibă cunoştinţă de păcate?
10:3 Dar aducerea aminte a păcatelor este înnoită din an în an, tocmai prin aceste jertfe;
10:4 căci este cu neputinţă ca sângele taurilor şi al ţapilor să şteargă păcatele.
10:5 De aceea, când intră în lume, El zice: Tu n-ai voit nici jertfă, nici prinos; ci Mi-ai pregătit un trup;
10:6 n-ai primit nici arderi de tot, nici jertfe pentru păcat.
10:7 Atunci am zis: Iată-Mă (în sulul cărţii este scris despre Mine), vin să fac voia Ta, Dumnezeule!
10:8 După ce a zis întâi: Tu n-ai voit şi n-ai primit nici jertfe, nici prinoase, nici arderi de tot, nici jertfe pentru păcat, (lucruri aduse toate după Lege),
10:9 apoi zice: Iată-Mă, vin să fac voia Ta, Dumnezeule. El desfiinţează astfel pe cele dintâi, ca să pună în loc pe a doua.
10:10 Prin această voie am fost sfinţiţi noi, şi anume prin jertfirea trupului lui Isus Hristos, odată pentru totdeauna.
10:11 Şi, pe când orice preot face slujba în fiecare zi, şi aduce de multe ori aceleaşi jertfe, care niciodată nu pot şterge păcatele,
10:12 El, dimpotrivă, după ce a adus o singură jertfă pentru păcate, S-a aşezat pentru totdeauna la dreapta lui Dumnezeu,
10:13 şi aşteaptă de acum ca vrăjmaşii Lui să-I fie făcuţi aşternut al picioarelor Lui.
10:14 Căci printr-o singură jertfă El a făcut desăvârşiţi pentru totdeauna pe cei ce sunt sfinţiţi.
10:15 Lucrul acesta ni-l adevereşte şi Duhul sfânt. Căci, după ce a zis:
10:16 Iată legământul pe care-l voi face cu ei după acele zile, zice Domnul: voi pune legile Mele în inimile lor, şi le voi scrie în mintea lor,
10:17 adaugă: Şi nu-Mi voi mai aduce aminte de păcatele lor, nici de fărădelegile lor.
10:18 Dar acolo unde este iertare de păcate, nu mai este nevoie de jertfă pentru păcat.
10:19 Astfel dar, fraţilor, fiindcă prin sângele lui Isus avem o intrare slobodă în Locul prea sfânt,
10:20 pe calea cea nouă şi vie, pe care ne-a deschis-o El, prin perdeaua dinăuntru, adică trupul Său:
10:21 şi fiindcă avem un Mare preot pus peste casa lui Dumnezeu,
10:22 să ne apropiem cu o inimă curată, cu credinţă deplină, cu inimile stropite şi curăţite de un cuget rău, şi cu trupul spălat cu o apă curată.
10:23 Să ţinem fără şovăire la mărturisirea nădejdii noastre, căci credincios este Cel ce a făcut făgăduinţa.
10:24 Să veghem unii asupra altora, ca să ne îndemnăm la dragoste şi la fapte bune.
10:25 Să nu părăsim adunarea noastră, cum au unii obicei; ci să ne îndemnăm unii pe alţii, şi cu atât mai mult, cu cât vedeţi că ziua se apropie.
10:26 Căci, dacă păcătuim cu voia, după ce am primit cunoştinţa adevărului, nu mai rămâne nici o jertfă pentru păcate,
10:27 ci doar o aşteptare înfricoşată a judecăţii, şi văpaia unui foc, care va mistui pe cei răzvrătiţi.
10:28 Cine a călcat Legea lui Moise, este omorât fără milă, pe mărturia a doi sau trei martori.
10:29 Cu cât mai aspră pedeapsă credeţi că va lua cel ce va călca în picioare pe Fiul lui Dumnezeu, va pângări sângele legământului, cu care a fost sfinţit, şi va batjocori pe Duhul harului?
10:30 Căci ştim cine este Cel ce a zis: A Mea este răzbunarea, Eu voi răsplăti! Şi în altă parte: Domnul va judeca pe poporul Său.
10:31 Grozav lucru este să cazi în mâinile Dumnezeului celui viu!
10:32 Aduceţi-vă aminte de zilele de la început, când, după ce aţi fost luminaţi, aţi dus o mare luptă de suferinţe:
10:33 pe de o parte, eraţi puşi ca privelişte în mijlocul ocărilor şi necazurilor, şi pe de alta, v-aţi făcut părtaşi cu aceia care aveau aceeaşi soartă ca voi.
10:34 În adevăr, aţi avut milă de cei din temniţă şi aţi primit cu bucurie răpirea averilor voastre, ca unii care ştiţi că aveţi în ceruri o avuţie mai bună, care dăinuieşte.
10:35 Să nu vă părăsiţi dar încrederea voastră, pe care o aşteaptă o mare răsplătire!
10:36 Căci aveţi nevoie de răbdare, ca, după ce aţi împlinit voia lui Dumnezeu, să puteţi căpăta ce v-a fost făgăduit.
10:37 Încă puţină, foarte puţină vreme, şi Cel ce vine va veni, şi nu va zăbovi.
10:38 Şi cel neprihănit va trăi prin credinţă: dar dacă dă înapoi, sufletul Meu nu găseşte plăcere în el.
10:39 Noi însă nu suntem din aceia care dau înapoi ca să se piardă, ci din aceia care au credinţă pentru mântuirea sufletului.


Search in:
Terms:

Vote and Comment on Facebook:Recommend This Page:
Post on Facebook Add to your del.icio.us Digg this story StumbleUpon Twitter Google Plus Post on Tumblr Add to Reddit Pin this story Linkedin Google Bookmark Blogger
Insert Your Personal Insight:

Please do not make mean comments and follow the biblical and spiritual character of this forum. If, however unpleasant situations arise, we request to flag it to us in order to evaluate the situation.

Text source: This text is in the public domain, downloaded from http://www.unboundbible.org, compiled by biblephone2008@gmail.com.

This project is based on delivering free-of-charge the Word of the Lord in all the world by using electronic means. If you want to contact us, you can do this by writing to the following e-mail: confluente.org@gmail.com

DAILY READING BIBLIA CORNILESCUSELECT VERSION

COMPARE WITH OTHER BIBLES