Ezra, Chapter 10

Bible Confluence - Ezra 10 - Romanian - Biblia Cornilescu - Web
 
 
 
 
Comment!       Comment Disqus!
10:1 Pe când sta Ezra, plângând şi cu faţa la pământ înaintea Casei lui Dumnezeu, şi făcea această rugăciune şi mărturisire, se strânsese la el o mulţime foarte mare de oameni din Israel, bărbaţi, femei şi copii, şi poporul vărsa multe lacrimi.
10:2 Atunci Şecania, fiul lui Iehiel, dintre fiii lui Elam, a luat cuvântul şi a zis lui Ezra: Am păcătuit împotriva Dumnezeului nostru, ducându-ne la femei străine care fac parte din popoarele ţării. Dar Israel n-a rămas fără nădejde în această privinţă.
10:3 Să facem acum un legământ cu Dumnezeul nostru pentru izgonirea tuturor acestor femei şi a copiilor lor, după părerea domnului meu şi a celor ce se tem de poruncile Dumnezeului nostru. Şi facă-se după Lege.
10:4 Scoală-te, căci treaba aceasta te priveşte. Noi vom fi cu tine. Îmbărbătează-te şi lucrează.
10:5 Ezra s-a sculat, şi a pus pe căpeteniile preoţilor, Leviţilor şi întregului Israel, să jure că vor face ce se spusese. Şi ei au jurat.
10:6 Apoi Ezra a plecat dinaintea Casei lui Dumnezeu, şi s-a dus în odaia lui Iohanan, fiul lui Eliaşib. Când a intrat, n-a mâncat pâine şi n-a băut apă, pentru că era mâhnit din pricina păcatului fiilor robiei.
10:7 S-a dat de veste în Iuda şi la Ierusalim că toţi fiii robiei trebuie să se adune la Ierusalim,
10:8 şi că, după părerea căpeteniilor şi bătrânilor, oricui nu va veni în trei zile i se vor lua averile, şi el însuşi va fi izgonit din adunarea fiilor robiei.
10:9 Toţi bărbaţii lui Iuda şi Beniamin s-au strâns la Ierusalim în trei zile. Era a douăzecea zi a lunii a noua. Tot poporul stătea pe locul deschis dinaintea Casei lui Dumnezeu, tremurând din pricina împrejurării aceleia şi de ploaie.
10:10 Preotul Ezra s-a sculat şi le-a zis: Aţi păcătuit luând femei străine, şi aţi făcut pe Israel şi mai vinovat.
10:11 Mărturisiţi-vă acum greşeala înaintea Domnului, Dumnezeului părinţilor voştri, şi faceţi voia Lui! Despărţiţi-vă de popoarele ţării şi de femeile străine.
10:12 Toată adunarea a răspuns cu glas tare: Trebuie să facem cum ai zis!
10:13 Dar poporul este în mare număr, vremea este ploioasă, şi nu poate să rămână afară. De altfel, aceasta nu este treabă de o zi sau două, căci sunt mulţi printre noi care au păcătuit în privinţa aceasta.
10:14 Să rămână dar toate căpeteniile noastre în locul întregii adunări. Şi toţi cei din cetăţile noastre, care s-au însurat cu femei străine, să vină la timpuri hotărâte, cu bătrânii şi judecătorii din fiecare cetate, până se va abate de la noi mânia aprinsă a Dumnezeului nostru din pricina întâmplării acesteia.
10:15 Ionatan, fiul lui Asael, şi Iahzia, fiul lui Ticva, ajutaţi de Meşulam, şi de Levitul Şabtai, au fost singurii împotriva acestei păreri,
10:16 pe care au primit-o fiii robiei. Au ales pe preotul Ezra, şi capi de familii după casele lor părinteşti, toţi numiţi pe nume, şi au stat în ziua întâi a lunii a zecea să cerceteze lucrul acesta.
10:17 În ziua întâi a lunii întâia, au isprăvit cu toţi bărbaţii care se însuraseră cu femei străine.
10:18 Între fiii preoţilor, s-au găsit unii care se însuraseră cu femei străine: dintre fiii lui Iosua, fiul lui Ioţadac, şi dintre fraţii săi: Maaseia, Eliezer, Iarib şi Ghedalia, care s-au îndatorat,
10:19 dând mâna, să-şi izgonească nevestele şi să aducă un berbec ca jertfă pentru vină;
10:20 din fiii lui Imer: Hanani şi Zebadia;
10:21 din fiii lui Harim: Maaseia, Ilie, Şemaia, Iehiel şi Ozia;
10:22 din fiii lui Paşhur: Elioenai, Maaseia, Ismael, Netaneel, Iozabad şi Eleasa.
10:23 Dintre Leviţi: Iozabad, Şimei, Chelaia sau Chelita, Petahia, Iuda şi Eliezer.
10:24 Dintre cântăreţi: Eliaşib. Dintre uşieri: Şalum, Telem şi Uri.
10:25 Dintre cei din Israel: din fiii lui Pareoş, Ramia, Izia, Malchia, Miamin, Eleazar, Malchia şi Benaia;
10:26 din fiii lui Elam: Matania, Zaharia, Iehiel, Abdi, Ieremot şi Ilie;
10:27 dintre fiii lui Zatu: Elioenai, Eliaşib, Matania, Ieremot, Zabat şi Aziza;
10:28 dintre fiii lui Bebai: Iohanan, Hanania, Zabai şi Atlai;
10:29 dintre fiii lui Bani: Meşulam, Maluc, Adaia, Iaşub, Şeal şi Ramot;
10:30 dintre fiii lui Pahat-Moab: Adna, Chelal, Benaia, Maaseia, Matania, Beţaleel, Binui şi Manase;
10:31 dintre fiii lui Harim: Eliezer, Işia, Malchia, Şemaia, Simeon,
10:32 Beniamin, Maluc şi Şemaria;
10:33 dintre fiii lui Haşum: Matnai, Matata, Zabad, Elifelet, Ieremai, Manase şi Şimei;
10:34 dintre fiii lui Bani: Maadai, Amram, Uel,
10:35 Benaia, Bedia, Cheluhu,
10:36 Vania, Meremot, Eliaşib,
10:37 Matania, Matnai, Iaasai,
10:38 Bani, Binui, Şimei,
10:39 Şelemia, Natan, Adaia,
10:40 Macnadbai, Şaşai, Şarai,
10:41 Azareel, Şelemia, Şemaria,
10:42 Şalum, Amaria şi Iosif;
10:43 dintre fiii lui Nebo: Ieiel, Matitia, Zabad, Zebina, Iadai, Ioel şi Benaia.
10:44 Toţi aceştia luaseră femei străine, şi mulţi avuseseră copii cu ele.


Search in:
Terms:

Vote and Comment on Facebook:Recommend This Page:
Post on Facebook Add to your del.icio.us Digg this story StumbleUpon Twitter Google Plus Post on Tumblr Add to Reddit Pin this story Linkedin Google Bookmark Blogger
Insert Your Personal Insight:

Please do not make mean comments and follow the biblical and spiritual character of this forum. If, however unpleasant situations arise, we request to flag it to us in order to evaluate the situation.

Text source: This text is in the public domain, downloaded from http://www.unboundbible.org, compiled by biblephone2008@gmail.com.

This project is based on delivering free-of-charge the Word of the Lord in all the world by using electronic means. If you want to contact us, you can do this by writing to the following e-mail: confluente.org@gmail.com

DAILY READING BIBLIA CORNILESCUSELECT VERSION

COMPARE WITH OTHER BIBLES