Home / Romanian / Biblia Cornilescu / Web / Ezechiel

 

Ezechiel 48.33

  
33. În partea de miazăzi, cu o întindere de patru mii cinci sute de coţi şi trei porţi: o poartă a lui Simeon, o poartă a lui Isahar, şi o poartă a lui Zabulon.