Home / Romanian / Biblia Cornilescu / Web / Ezechiel

 

Ezechiel 48.28

  
28. Lângă hotarul lui Gad însă, pe partea de miazăzi, la miazăzi, hotarul va merge de la Tamar până la apele Meriba de la Cades, până la pârâul Egiptului, şi până la marea cea mare.