Bible Confluence: FrontPage
 

Ezechiel, Chapter 48

Bible Confluence - Ezechiel 48 - Romanian - Biblia Cornilescu - Web
 
 
 
Comment!       Comment Disqus!
  
1. Iată numele seminţiilor. La marginea de miază noapte, de-a lungul drumului de la Hetlon, cum mergi spre Hamat şi Harţar-Enon, la hotarul Damascului de la miază noapte spre Hamat, de la răsărit până spre apus: partea lui Dan.
  
2. Lângă hotarul lui Dan, de la răsărit până la apus, partea lui Aşer.
  
3. Lângă hotarul lui Aşer, de la răsărit până la apus partea lui Neftali.
  
4. Lângă hotarul lui Neftali, de la răsărit până la apus, partea lui Manase.
  
5. Lângă hotarul lui Manase, de la răsărit până la apus, partea lui Efraim.
  
6. Lângă hotarul lui Efraim, de la răsărit până la apus, partea lui Ruben.
  
7. Lângă hotarul lui Ruben, de la răsărit până la apus, partea lui Iuda.
  
8. Lângă hotarul lui Iuda, de la răsărit până la apus, va fi partea sfântă pe care o veţi despărţi, lată de douăzeci şi cinci de mii de coţi şi lungă cât una din părţile de la răsărit până la apus; în mijlocul ei va fi sfântul Locaş.
  
9. Partea pe care o veţi despărţi pentru Domnul, va avea douăzeci şi cinci de mii de coţi lungime în lungime şi zece mii în lăţime.
  
10. Această parte sfântă va fi a preoţilor: douăzeci şi cinci de mii de coţi la miază noapte, zece mii în lat la apus, zece mii în lat la răsărit, şi douăzeci şi cinci de mii în lung la miazăzi. În mijloc însă va fi sfântul Locaş al Domnului.
  
11. Ea va fi a preoţilor sfinţiţi, a fiilor lui Ţadoc, care au făcut slujba sfântului Meu Locaş, care nu s-au rătăcit ca Leviţii, când se rătăceau copiii lui Israel.
  
12. Ea va fi a lor, ca parte prea sfântă, luată din partea ţării, care va fi deosebită Domnului, lângă hotarul Leviţilor.
  
13. Leviţii vor avea, alăturea cu hotarul preoţilor, douăzeci şi cinci de mii de coţi în lung şi zece mii în lat, douăzeci şi cinci de mii în toată lungimea şi zece mii în lăţime.
  
14. Nu vor putea să vândă nimic din ea nici să schimbe; şi această pârgă a ţării nu va putea fi înstrăinată, căci este închinată Domnului.
  
15. Ceilalţi cinci mii de coţi însă, care mai rămân în lat înaintea celor douăzeci şi cinci de mii, vor fi daţi cetăţii ca loc obişnuit, pentru locuinţe şi păşune; şi cetatea va fi la mijloc.
  
16. Iată-i măsurile: înspre miază noapte patru mii cinci sute de coţi, înspre miazăzi patru mii cinci sute, înspre răsărit patru mii cinci sute, înspre apus patru mii cinci sute.
  
17. Cetatea va avea o împrejurime de două sute cincizeci de coţi la miază noapte, două sute cincizeci la miazăzi, două sute cinci zeci la răsărit, şi două sute cinci zeci la apus.
  
18. Rămăşiţa din lungime, de lângă partea sfântă, zece mii la răsărit şi zece mii la apus, alături de partea sfântă, va da veniturile rânduite pentru întreţinerea lucrătorilor cetăţii.
  
19. Lucrătorii cetăţii vor fi luaţi din toate seminţiile lui Israel.
  
20. Toată partea sfântă va fi de douăzeci şi cinci de mii de coţi în lung şi douăzeci şi cinci de mii în lat; şi va alcătui un pătrat împreună cu partea pe care o veţi deosebi din ea ca moşie a cetăţii.
  
21. Partea care va rămâne va fi a domnitorului, de amândouă laturile părţii sfinte şi moşiei cetăţii, în dreptul celor douăzeci şi cinci de mii de coţi ai părţii sfinte lângă hotarul de răsărit, şi la apus în dreptul celor două zeci şi mii de coţi lângă hotarul de apus, în dreptul părţilor seminţiilor. Aceasta va fi partea domnitorului. Partea sfântă însă şi sfântul Locaş al casei vor fi la mijloc.
  
22. Astfel moşia Leviţilor şi moşia cetăţii va fi în locul părţii cuvenite domnitorului, în mijloc; adică ce va fi între hotarul lui Iuda şi hotarul lui Beniamin va fi al domnitorului.
  
23. Iată celelalte seminţii. De la răsărit până la apus va fi partea lui Beniamin.
  
24. Lângă hotarul lui Beniamin, de la răsărit până la apus, partea lui Simeon.
  
25. Lângă hotarul lui Simeon, de la răsărit până la apus, partea lui Isahar.
  
26. Lângă hotarul lui Isahar, de la răsărit până la apus, partea lui Zabulon.
  
27. Lângă hotarul lui Zabulon, de la răsărit până la apus, partea lui Gad.
  
28. Lângă hotarul lui Gad însă, pe partea de miazăzi, la miazăzi, hotarul va merge de la Tamar până la apele Meriba de la Cades, până la pârâul Egiptului, şi până la marea cea mare.
  
29. Aceasta este ţara pe care o veţi împărţi ca moştenire prin sorţ seminţiilor lui Israel, şi acestea sunt părţile lor, zice Domnul Dumnezeu.
  
30. Iată ieşirile cetăţii. În partea de miază noapte, care are o întindere de patru mii cinci sute de coţi,
  
31. şi porţile cetăţii se vor numi după numele seminţiilor lui Israel trei porţi la miază noapte: o poartă a lui Ruben, o poartă a lui Iuda, şi o poartă a lui Levi.
  
32. În partea de răsărit care are o întindere de patru mii cinci sute de coţi, cu trei porţi: o poartă a lui Iosif, o poartă a lui Beniamin, şi o poartă a lui Dan.
  
33. În partea de miazăzi, cu o întindere de patru mii cinci sute de coţi şi trei porţi: o poartă a lui Simeon, o poartă a lui Isahar, şi o poartă a lui Zabulon.
  
34. În partea de apus, cu o întindere de patru mii cinci sute de coţi şi trei porţi: o poartă a lui Gad, o poartă a lui Aşer, şi o poartă a lui Neftali.
  
35. De jur împrejurul cetăţii: optsprezece mii de coţi. Şi din ziua aceea, numele cetăţii va fi: Domnul este aici!


Search in:
Terms:

Vote and Comment on Facebook:Recommend This Page:
Post on Facebook Add to your del.icio.us Digg this story StumbleUpon Twitter Google Plus Post on Tumblr Add to Reddit Pin this story Linkedin Google Bookmark Blogger
Insert Your Personal Insight:

Please do not make mean comments and follow the biblical and spiritual character of this forum. If, however unpleasant situations arise, we request to flag it to us in order to evaluate the situation.

Text source: This text is in the public domain, downloaded from http://www.unboundbible.org, compiled by biblephone2008@gmail.com.

This project is based on delivering free-of-charge the Word of the Lord in all the world by using electronic means. If you want to contact us, you can do this by writing to the following e-mail: confluente.org@gmail.com

DAILY READING BIBLIA CORNILESCUSELECT VERSION

COMPARE WITH OTHER BIBLES