2 Cronici, Chapter 18

Bible Confluence - 2 Cronici 18 - Romanian - Biblia Cornilescu - Web
 
 
 
 
Comment!       Comment Disqus!
18:1 Iosafat a avut bogăţii şi slavă din belşug, şi s-a încuscrit cu Ahab.
18:2 După câţiva ani, s-a pogorât la Ahab în Samaria. Ahab a tăiat pentru el şi pentru poporul care era cu el un mare număr de oi şi boi, şi l-a rugat să se suie la Ramot din Gallad.
18:3 Ahab, împăratul lui Israel, a zis lui Iosafat, împăratul lui Iuda: Vrei să vii cu mine la Ramot în Galaad? Iosafat i-a răspuns: Eu ca tine, şi poporul meu ca poporul tău, vom merge la luptă împotriva lui cu tine.
18:4 Apoi Iosafat a zis împăratului lui Israel: Întreabă acum, te rog, cuvântul Domnului.
18:5 Împăratul lui Israel a strâns pe proroci, în număr de patru sute, şi le-a zis: Să ne ducem la luptă împotriva Ramotului din Galaad, sau să-mi văd de treabă? Şi ei au răspuns: Suie-te, şi Dumnezeu o va da în mâinile împăratului.
18:6 Dar Iosafat a zis: Nu mai este aici nici un proroc al Domnului, prin care să-L putem întreba?
18:7 Împăratul lui Israel a răspuns lui Iosafat: Mai este un om prin care am putea să întrebăm pe Domnul; dar îl urăsc, căci nu-mi proroceşte nimic bun, nu proroceşte niciodată decât rău: este Mica, fiul lui Imla. Şi Iosafat a zis: Să nu vorbească aşa împăratul!
18:8 Atunci împăratul lui Israel a chemat un dregător, şi i-a zis: Trimite să vină îndată Mica, fiul lui Imla.
18:9 Împăratul lui Israel şi Iosafat, împăratul lui Iuda, şedeau fiecare pe scaunul lui de domnie, îmbrăcaţi cu hainele lor împărăteşti; şedeau în locul de la intrarea porţii Samariei. Şi toţi prorocii proroceau înaintea lor.
18:10 Zedechia, fiul lui Chenaana, îşi făcuse nişte coarne de fier, şi a zis: Aşa vorbeşte Domnul: Cu aceste coarne, vei bate pe Sirieni până îi vei nimici.
18:11 Şi toţi prorocii au prorocit la fel, zicând: Suie-te la Ramot în Galaad, căci vei avea izbândă şi Domnul o va da în mâinile împăratului.
18:12 Solul care se dusese să cheme pe Mica, i-a vorbit aşa: Iată, prorocii cu un gând prorocesc de bine împăratului; cuvântul tău să fie dar ca şi cuvântul fiecăruia din ei! Vesteşte de bine!
18:13 Mica a răspuns: Viu este Domnul că voi vesti ce va spune Dumnezeul meu.
18:14 Când a venit la împărat, împăratul i-a zis: Mica, să ne ducem la luptă împotriva Ramotului din Galaad, sau să-mi văd de treabă? El a răspuns: Suiţi-vă! Căci veţi avea izbândă, şi vor fi daţi în mâinile voastre.
18:15 Şi împăratul i-a zis: De câte ori va trebui să te pun să juri că nu-mi vei spune decât adevărul în Numele Domnului?
18:16 Mica a răspuns: Văd tot Israelul risipit pe munţi, ca nişte oi care n-au păstor; şi Domnul a zis: Oamenii aceştia n-au stăpân, fiecare să se întoarcă în pace acasă!
18:17 Împăratul lui Israel a zis lui Iosafat: Nu ţi-am spus eu? El nu-mi proroceşte nimic bun, nu-mi proroceşte decât rău.
18:18 Şi Mica a zis: Ascultaţi dar cuvântul Domnului! Am văzut pe Domnul stând pe scaunul Său de domnie, şi toată oastea cerurilor stând la dreapta şi la stânga Lui.
18:19 Şi Domnul a zis: Cine va amăgi pe Ahab, împăratul lui Israel, ca să se suie la Ramot în Galaad şi să piară acolo? Au răspuns unul într-un fel, altul într-altul.
18:20 Şi un duh a venit şi s-a înfăţişat înaintea Domnului, şi a zis: Eu îl voi amăgi. Domnul i-a zis: Cum?
18:21 Voi ieşi, a răspuns el, şi voi fi un duh de minciună în gura tuturor prorocilor lui. Domnul a zis: Îl vei amăgi, şi vei izbuti; ieşi, şi fă aşa.
18:22 Şi acum, iată că Domnul a pus un duh de minciună în gura prorocilor tăi care sunt de faţă. Dar Domnul a vorbit rău împotriva ta.
18:23 Atunci Zedechia, fiul lui Chenaana, apropiindu-se, a lovit pe Mica peste obraz, şi a zis: Pe ce drum a ieşit duhul Domnului din mine ca să-ţi vorbească?
18:24 Mica a răspuns: Vei vedea în ziua când vei umbla, din odaie în odaie, ca să te ascunzi.
18:25 Împăratul lui Israel a zis: Luaţi pe Mica, şi duceţi-l la Amon, căpetenia cetăţii, şi la Ioas, fiul împăratului.
18:26 Şi spuneţi: Aşa vorbeşte împăratul: Băgaţi pe omul acesta în temniţă, şi hrăniţi-l cu pâinea şi cu apa întristării, până mă voi întoarce în pace.
18:27 Şi Mica a zis: Dacă te vei întoarce în pace, n-a vorbit Domnul prin mine! Apoi a mai zis: Voi, toate popoarele, auziţi!
18:28 Împăratul lui Israel şi Iosafat, împăratul lui Iuda, s-au suit la Ramot în Galaad.
18:29 Împăratul lui Israel a zis lui Iosafat: Vreau să-mi schimb hainele ca să mă duc la luptă; dar tu, îmbracă-te cu hainele tale. Şi împăratul lui Israel şi-a schimbat hainele, şi s-au dus la luptă.
18:30 Împăratul Siriei dăduse următoarea poruncă mai marilor peste carele lui: Să nu vă luptaţi nici cu cel mic nici cu cel mare, ci să vă luptaţi numai cu împăratul lui Israel.
18:31 Când au zărit mai marii carelor pe Iosafat, au zis: Este împăratul lui Israel. Şi l-au înconjurat ca să lupte cu el. Iosafat a scos un ţipăt. Domnul l-a ajutat, şi Dumnezeu i-a îndepărtat de la el.
18:32 Mai marii carelor, văzând că nu era împăratul lui Israel, s-au depărtat de el.
18:33 Atunci un om a tras cu arcul la întâmplare, şi a lovit pe împăratul lui Israel între încheieturile armăturii. Împăratul a zis celui ce-i mâna carul: Întoarce, şi scoate-mă din câmpul de bătaie, căci sunt rănit.
18:34 Lupta a fost înverşunată în ziua aceea. Împăratul lui Israel a stat în car, în faţa Sirienilor, până seara, şi a murit pe la apusul soarelui.


Search in:
Terms:

Vote and Comment on Facebook:Recommend This Page:
Post on Facebook Add to your del.icio.us Digg this story StumbleUpon Twitter Google Plus Post on Tumblr Add to Reddit Pin this story Linkedin Google Bookmark Blogger
Insert Your Personal Insight:

Please do not make mean comments and follow the biblical and spiritual character of this forum. If, however unpleasant situations arise, we request to flag it to us in order to evaluate the situation.

Text source: This text is in the public domain, downloaded from http://www.unboundbible.org, compiled by biblephone2008@gmail.com.

This project is based on delivering free-of-charge the Word of the Lord in all the world by using electronic means. If you want to contact us, you can do this by writing to the following e-mail: confluente.org@gmail.com

DAILY READING BIBLIA CORNILESCUSELECT VERSION

COMPARE WITH OTHER BIBLES