Home / Romanian / Biblia Cornilescu / Web / 2 Cronici

 

2 Cronici, Chapter 10

10:1 Roboam s-a dus la Sihem, căci tot Israelul venise la Sihem să-l facă împărat.
10:2 Când a auzit lucrul acesta, Ieroboam, fiul lui Nebat, era în Egipt, unde fugise de împăratul Solomon; şi s-a întors din Egipt.
10:3 Au trimis să-l cheme. Atunci Ieroboam şi tot Israelul au venit la Roboam şi i-au vorbit aşa:
10:4 Tatăl tău ne-a îngreuiat jugul: acum uşurează această aspră robie şi jugul greu pe care l-a pus peste noi tatăl tău. Şi îţi vom sluji.
10:5 El le-a zis: Întoarceţi-vă la mine după trei zile. Şi poporul a plecat.
10:6 Împăratul Roboam a întrebat pe bătrânii care fuseseră cu tatăl său Solomon, în timpul vieţii lui, şi a zis: Ce mă sfătuiţi să răspund poporului acestuia?
10:7 Şi iată ce i-au zis ei: Dacă vei fi bun cu poporul acesta, dacă-i vei primi bine, şi dacă le vei vorbi cu bunăvoinţă, îţi vor sluji pe vecie.
10:8 Dar Roboam a lăsat sfatul pe care i-l dădeau bătrânii, şi a întrebat pe tinerii care crescuseră cu el şi care-l înconjurau.
10:9 El le-a zis: Ce mă sfătuiţi să răspund poporului acestuia care-mi vorbeşte astfel: Uşurează jugul pe care l-a pus tatăl tău peste noi?
10:10 Şi iată ce i-au zis tinerii care crescuseră cu el: Aşa să vorbeşti poporului acestuia care ţi-a vorbit aşa: Tatăl tău ne-a îngreuiat jugul, iar tu uşurează-ni-l! să le vorbeşti aşa: Degetul meu cel mic este mai gros decât coapsele tatălui meu.
10:11 Acum, tatăl meu a pus peste voi un jug greu, dar eu îl voi face şi mai greu: tatăl meu v-a pedepsit cu bice, dar eu vă voi pedepsi cu scorpioane.
10:12 Ieroboam şi tot poporul au venit la Roboam a treia zi, după cum le spusese împăratul: Întoarceţi-vă la mine peste trei zile.
10:13 Împăratul le-a răspuns aspru. Împăratul Roboam a lăsat sfatul bătrânilor,
10:14 şi le-a vorbit aşa, după sfatul tinerilor: Tatăl meu v-a îngreuiat jugul, dar eu îl voi îngreuia şi mai mult; tatăl meu v-a pedepsit cu bice, dar eu vă voi pedepsi cu scorpioane.
10:15 Astfel împăratul n-a ascultat pe popor; căci aşa rânduise Dumnezeu, în vederea împlinirii cuvântului, pe care-l spusese Domnul prin Ahia din Silo lui Ieroboam, fiul lui Nebat.
10:16 Când a văzut tot Israelul că împăratul nu-l ascultă, poporul a răspuns împăratului: Ce parte avem noi cu David? Noi n-avem nici o moştenire cu fiul lui Isai! La corturile tale, Israele! Acum, vezi-ţi de casă, Davide! Şi tot Israelul s-a dus în corturile lui.
10:17 Copiii lui Israel, care locuiau în cetăţile lui Iuda, au fost singurii peste care a domnit Roboam.
10:18 Atunci împăratul Roboam a trimis pe Hadoram, care era mai mare peste dări. Hadoram a fost împroşcat cu pietre de copiii lui Israel, şi a murit. Şi împăratul Roboam s-a grăbit şi s-a suit într-un car, ca să fugă la Ierusalim.
10:19 Astfel s-a dezlipit Israel de casa lui David până în ziua de azi.