Home / Romanian / Biblia Cornilescu / Web / 1 Tesaloniceni

 

1 Tesaloniceni 2.4

  
4. Ci, fiindcă Dumnezeu ne-a găsit vrednici să ne încredinţeze Evanghelia, căutăm să vorbim aşa ca să placem nu oamenilor, ci lui Dumnezeu, care ne cercetează inima.