Home / Creole / Haitian Creole Bible / Web / Miche

 

Miche 1.4

  
4. Mòn yo ap fonn anba pye l' tankou lasi nan dife. Y'ap koule desann nan fon yo tankou lavalas k'ap desann mòn.