Home / Creole / Haitian Creole Bible / Web / Miche

 

Miche 1.3

  
3. Seyè a ap soti kote li rete a, l'ap desann, l'ap mache sou tèt mòn yo.