Home / Creole / Haitian Creole Bible / Web / Miche

 

Miche 1.2

  
2. Koute byen, nou menm tout nasyon yo. Pare zòrèy nou, nou tout k'ap viv sou latè. Seyè a, Bondye a, pral akize nou. Tande! Li rete nan tanp ki apa pou li a, l'ap pale.