Home / Creole / Haitian Creole Bible / Web / Miche

 

Miche 1.15

  
15. Kanta pou nou menm, moun lavil Marecha, mwen menm Seyè a, m'ap fè lènmi pran lavil la nan men nou. Grannèg nan peyi Izrayèl yo pral kache nan twou wòch Adoulam lan.