Home / Creole / Haitian Creole Bible / Web / Miche

 

Miche 1.14

  
14. Koulye a, nou menm moun peyi Jida, nou mèt di moun lavil Morechèt Gat yo orevwa, paske moun lavil Akzib yo bay manti, yo p'ap pote ankenn sekou bay wa Izrayèl yo.