Home / Creole / Haitian Creole Bible / Web / Matye

 

Matye 12:6

12:6 Enben, m'ap di nou sa: Isit la, gen yon bagay ki pi konsekan pase tanp lan.