Home / Creole / Haitian Creole Bible / Web / Matye

 

Matye 12.49

  
49. Lè sa a, li lonje men l' sou disip li yo, li di: Gade non: men manman m' ak frè m' yo.