Home / Creole / Haitian Creole Bible / Web / Matye

 

Matye 12.37

  
37. Paske, se dapre pawòl ou y'a jije ou: Se pawòl ou k'ap di si ou inonsan, osinon si ou koupab.