Home / Creole / Haitian Creole Bible / Web / Matye

 

Matye 12.35

  
35. Yon nonm ki bon, se bon bagay ase li ka rale soti nan tou sa li genyen ki bon yo. Konsa tou, yon nonm ki mechan, se move bagay ase li ka rale soti nan tou sa li genyen ki move yo.