Home / Creole / Haitian Creole Bible / Web / Matye

 

Matye 12:17

12:17 Tou sa pase konsa, pou pawòl pwofèt Ezayi te di a te ka rive vre: