Home / Creole / Haitian Creole Bible / Web / Jozye

 

Jozye 2.19

  
19. Lè sa a, nenpòt kilès ladan yo ki va soti lakay ou, sa ki rive l' se pa l'. Se p'ap fòt nou. Men, si anyen rive yon moun andedan lakay ou, se va fòt pa nou.