Home / Creole / Haitian Creole Bible / Web / Jozye

 

Jozye 2.13

  
13. Tanpri, sove lavi manman m' ak papa m', sove lavi frè m' yo ak sè m' yo ansanm ak tout fanmi m' yo. Pa kite yo touye nou.