Home / Creole / Haitian Creole Bible / Web / Jozye

 

Jozye 2.11

  
11. Lè nou tande sa, kè nou fann. Tout moun pèdi kouraj lè yo wè nou, paske Seyè a, Bondye nou an, se li menm vre ki Bondye anwo nan syèl la ak sou latè a.