Home / Creole / Haitian Creole Bible / Web / Jozye

 

Jozye 17.8

  
8. Tout peyi Tapwak la te pou moun Manase yo. Men, lavil Tapwak ki sou fwontyè a te pou moun Efrayim yo.