Home / Creole / Haitian Creole Bible / Web / Jozye

 

Jozye 13.17

  
17. lavil Esbon ak tout lòt lavil ki te sou platon an, ki vle di Dibon, Bamòt, Baal, Bèt-Baal Meyon,