Home / Creole / Haitian Creole Bible / Web / Jeremi

 

Jeremi 8.5

  
5. Poukisa atò, nou menm pèp lavil Jerizalèm, nou vire do ban mwen, epi nou pa vle chanje? Nou kenbe pye zidòl nou yo la tòt. Nou derefize tounen vin jwenn mwen.