Home / Creole / Haitian Creole Bible / Web / Jeremi

 

Jeremi 8.22

  
22. Pa gen renmèd pou yo nan peyi Galarad? Pa gen dòktè ankò laba a? Poukisa atò pèp mwen an pa ka jwenn lasante?