Home / Creole / Haitian Creole Bible / Web / Jeremi

 

Jeremi 8.20

  
20. Pèp la ap rele: -Sezon chalè a fini. Sezon rekòt la pase. Nou pa sove jouk koulye a!