Home / Creole / Haitian Creole Bible / Web / Jeremi

 

Jeremi 47.5

47.5 Moun Gaza yo nan gwo lapenn, yo kale tèt yo. Moun Askalon yo pa ka pale. Kilè rès moun nan fon Filisti a va sispann kòche kò yo ak kouto pou plenn sò mò yo?