Home / Creole / Haitian Creole Bible / Web / Jeremi

 

Jeremi 47.3

47.3 Lè y'a tande bri zago chwal yo ap frape tè a, bri cha lagè yo k'ap kouri vini ak bri wou yo k'ap woule atè a, papa p'ap ka fè anyen pou pitit yo, tèlman y'a dekouraje.