Home / Creole / Haitian Creole Bible / Web / Jeremi

 

Jeremi 36.8

  
8. Bawouk, pitit Nerija a, fè tou sa Jeremi te ba li lòd fè a. Li kanpe nan mitan Tanp lan, li li mesaj Seyè yo ki te nan liv la.