Home / Creole / Haitian Creole Bible / Web / Jeremi

 

Jeremi 36.22

  
22. Se te nan sezon fredi, nan nevyèm mwa a, wa a te nan kay kote li konn pase tan fredi a, li te chita devan yon gwo recho dife tou limen.