Home / Creole / Haitian Creole Bible / Web / Jeremi

 

Jeremi 34.20

  
20. M'ap lage nou nan men lènmi nou yo, nan men moun ki soti pou touye nou yo. Kadav nou va sèvi manje pou zwezo nan syèl ak bèt nan bwa.