Home / Creole / Haitian Creole Bible / Web / Jeremi

 

Jeremi 26.10

26.10 Lè chèf Jida yo vin konnen sa ki t'ap pase, yo kite palè wa a, yo kouri al nan tanp lan, y' al chita nan plas yo bò Pòtay Nèf la.