Home / Creole / Haitian Creole Bible / Web / Ezayi

 

Ezayi 65.23

  
23. Yo p'ap kraze kò yo travay pou bontan ankò! Travay yo va rapòte yo! Pitit yo p'ap konn sa ki rele malè ankò! M'ap beni yo ansanm ak pitit yo jouk sa kaba.