Home / Creole / Haitian Creole Bible / Web / Ezayi

 

Ezayi 65.11

  
11. Men pou nou menm ki vire do bay Seyè a, nou menm ki bliye mòn ki apa pou mwen an, epi ki al fè sèvis manje pou Gad, ki al fè ofrann bwason pou Mini,