Home / Creole / Haitian Creole Bible / Web / Ezayi

 

Ezayi 64.8

  
8. Men, Seyè, se ou ki papa nou! Se tè krich nou ye. Se ou menm k'ap ban nou fòm. Se ou menm ki te fè nou ak men ou.