Home / Creole / Haitian Creole Bible / Web / Eklezyas

 

Eklezyas 3.9

  
9. Kisa yon nonm jwenn nan travay li?