Home / Creole / Haitian Creole Bible / Web / Eklezyas

 

Eklezyas 3.3

  
3. lè pou ou touye, lè pou ou geri, lè pou ou kraze, lè pou ou bati.