Home / Creole / Haitian Creole Bible / Web / Eklezyas

 

Eklezyas 3.11

  
11. Li fikse yon lè pou chak bagay byen fèt. Li mete nan kè moun lanvi pou yo konnen sa ki gen pou rive denmen. Men, li pa janm kite yo fin konprann nèt travay l'ap fè a.